Yazar Rehberi

Posseible'ye yazı göndermek için sağ üst köşede bulunan "Kayıt" bağlantısına tıklayarak "Yazar" olarak kaydınızı yapmanız, daha sonra gerekli bilgiler ile sisteme giriş yaparak yazınızı sistem üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Kayıt olurken lütfen "orcid numarası" dahil tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz. Eğer herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmıyorsanız "Kurum" kısmına "Bağımsız Araştırmacı" yazınız. Yazınızı yükledikten sonra editörler ile yapılacak her türlü yazışma ve yazı değerlendirme süreçleri sistem üzerinden yürütülecektir. E-posta yazışmalarını sistem ile ilgili bir sorun yaşadığınızda tercih etmenizi rica ediyoruz.

Dergiye yazı göndermeden önce lütfen dergi sayfasındaki "Hakkında" ve "yayın İlkeleri" bölümlerini dikkatlice okuyunuz. Posseible'ye yazı gönderen yazarlar bu ilkeleri kabuıl etmiş sayılırlar.

Yazınızı aşağıda belirtilen şekilde biçimlendirdikten sonra sisteme yükleyiniz. Doğru biçimlendirilmemiş ve dergi ilkelerine uymayan yazılar editörler tarafından iade edilir.

 

Yazım Kuralları

Posseible yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makale şablonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Posseible: Düşünme Dergisi’ne gönderilen yazılar aşağıda yer alan yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır:

İçerik Düzenlemeleri:

 1. Dergiye gönderilen özgün makaleler, dipnotları ve kaynakçası dâhil olmak üzere 4000 kelimeden kısa olmamalı, 12.000 kelimeyi aşmamalıdır. Dipnotları ve kaynakçası dâhil olmak üzere, tartışma makaleleri 5000 kelimeyi, değini yazıları 2000 kelimeyi, kitap değerlendirmeleri ise 1500 kelimeyi aşmamalıdır.
 2. Özgün makaleler hakem değerlendirmesinden geçeceği için bu makalelerde metnin gövdesi yazarın tanınmasına neden olacak bilgilerden arındırılmalıdır. Ayrıca hazırlanan Word dosyası da yazar bilgilerinden arındırılmalıdır. Yazar bilgileri sisteme girilecektir. Yazar bilgilerinden arındırılmış metin istenen diğer bilgilerle birlikte dergi web sitesinde yazar girişi yapılarak sisteme yüklenmelidir.
 3. Yazı bütün ilgili bölümleriyle (öz, kaynakça, tablo ya da figürler) *.docx uzantılı tek bir dosya olarak hazırlanmalı, tablo ya da figürler ayrı olarak gönderilmemelidir. Tablo veya şekillerin çözünürlüklerinin yetersiz olması durumunda yazar ile iletişime geçilecektir.
 4. Özgün makaleler ve tartışma makalelerinde metin gövdesinden önce makalenin başlığı, özü ve anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Her iki versiyonda başlık 20 kelimeyi aşmamalıdır. Özet 200-300 kelime arası olmalıdır. Anahtar sözcük sayısı 4-6 arası olmalıdır.
 5. Makalenin Başlığı: Makale başlığı 20 kelimeyi geçmemelidir. Makale başlığının hemen altında, makale Türkçe ise başlığın İngilizcesi, makale İngilizce ise başlığın Türkçesi yazılmalıdır.  
 6. Makalenin Yazarları: Makale yazarlarıyla ilgili her türlü bilgi dergi sayfasında yazar girişi yapıldıktan sonra yazı yükleme adımlarında uygun yerlere girilmelidir.
 7. Özet/Abstract ve Anahtar Kelimeler: Makalede Türkçe ve İngilizce hazırlanmış özet bulunmalıdır. Özet, makalenin amacını, temel problem alanını ve sonuçlarını içermeli, 200-300 kelime arası olmalıdır. Özetten sonra makalenin konusunu, kapsamını ve içeriğini en iyi şekilde gösteren, en az 4, en fazla 6 anahtar kelime verilmelidir. 
 8. Türkçe özetin hemen ardından “Abstract” başlığı altında özetin ve anahtar kelimelerin İngilizce tercümesi verilmelidir. Eğer makale İngilizce ise anı şekilde Türkçe özet ve Anahtar Kelimeler yazılmalıdır.
 9. Türkçe ve İngilizce özetler ile anahtar kelimeler hem ana metinde bulunmalı hem de dergi sisteminde gerekli alanlara girilmelidir.

Biçimsel Düzenlemeler:

 1. Gönderdiğiniz yazıların minimum düzeyde formatlanmış olması esastır. Aşağıda belirtilen düzenlemeler dışında biçimsel düzenlemeler yapmaktan kaçınıp kullandığınız programınızın varsayılan ayarlarını benimseyiniz.
 2. Gönderilecek bütün yazı türlerinde metnin tümü A4 boyutunda sayfaya, Times New Roman yazı karakteriyle, 12 punto büyüklüğünde, çift aralıklı ve sola yaslanmış şekilde yazılmalıdır. Yalnızca başlıklar ve alt başlıklar kalın yazılmalıdır. Başlık ve alt başlıklarda kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 3. Sayfanın kenar boşluğu her taraftan 2,5 cm olarak belirlenmelidir.
 4. Paragraflar arasında tek satır boşluk bırakılmalıdır.
 5. Paragraf başlarında 0,5 cm girinti olmalıdır.
 6. Blok alıntılarda alıntılanan metin parçası öncesindeki ve sonrasındaki paragraftan tam satır boşlukla ayrılmalı ve alıntının tüm satırları sol taraftan 2 tab içeriden başlamalıdır.
 7. Tırnak işareti (çift tırnak) yalnızca alıntılar için kullanılmalıdır. Tek tırnak yalnızca alıntı içindeki alıntılarda kullanılmalıdır. Tırnak işareti kesinlikle vurgu amacıyla kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen kelimeler için italik yazı tipi kullanılabilir, fakat Chicago alıntılama sistemi bu kullanımı önermediğinden italik vurgular metin içinde olabildiğince tutumlu şekilde kullanılmalıdır.
 8. Başlığın ve özün İngilizce versiyonunda ve İngilizce yazılarda Amerikan İngilizcesinin standart yazım biçimi baz alınmalıdır.
 9. Sayfalara numara verilmemeli, üstbilgi ve altbilgi kutuları boş bırakılmalıdır.
 10. Dipnotlar için Arap rakamları (1, 2, 3) kullanılmalıdır.
 11. Yazar(lar) makalenin önceki halini çeşitli sempozyum, kongre, konferans ve seminerlerde sunmuş; taslak halini akademik dergi dışında mecralarda yayımlamış olabilirler. Bu durumu bir not olarak belirtmeleri gerekir. Makalenin önceki versiyonlarına dair not makale başlığına dipnot olarak verilmeli ve yıldız (*) kullanılmalıdır.

 

Atıf Verme:

Yazılarında kendi görüş ve argümanlarını faydalandığı diğer fikir ve argümanlardan etkin bir şekilde ve akademik teamüllere uygun bir şekilde ayırt etmek yazarın sorumluluğundadır.
Yazarlar atıflarını formatlarken The Chicago Manual of Style’ın 17. edisyonu kapsamında sunulan Yazar-Tarih (Author-Date) stilini kullanmalıdır. Bu stil, kullanılan kaynakların hem parantez yardımıyla metin içinde hem de bir liste halinde metin sonunda belirtilmesini zorunlu kılar. (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html). Yazının kaynakçası Chicago Yazar-Tarih sistemine uygun olarak düzenlenerek hem metnin sonuna eklenmeli hem de dergi sisteminde ilgili alana girilmelidir.

 

*Burada yer verilmeyen içeriksel ve biçimsel düzenlemeler ile atıf konularında The Chicago Manual of Style’ın 17. Edisyonunda önerilen kurallar geçerlidir.

**Çalışma alanınızla ilgili çok özel durumlarda bu kuralların dışına çıkabilirsiniz. Bu durumu lütfen dergi yazı yükleme sisteminde “Editörlere Not” kısmında belirtiniz.