Editör Kurulu

Editör 
Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Kitap İncelemesi Editörü
Ahmet Cüneyt Gültekin (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Yabancı Diller Editörü
Seda Coşar ÇELİK (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye)
İlhan Burak TÜZÜN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Yayın Kurulu
E. Murat ÇELİK (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Emre KOYUNCU(Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Sengün Meltem ACAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye)
Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye)
Hakan ATAY (Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Erdal CENGİZ (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Seyit COŞKUN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Gaye ÇANKAYA EKSEN (Galatasaray Üniversitesi, Türkiye)
Bora ERDAĞI (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
Toros Güneş ESGÜN (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Refik GÜREMEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Nazile KALAYCI (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Cem KAMÖZÜT (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye)
Ezgi SARITAŞ (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Ezgi SERTLER (Butler Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Çetin TÜRKYILMAZ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Hikmet ÜNLÜ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Zeynep İrem ÖZATAY (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Gülben SALMAN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Danışma Kurulu 
Metin BAL (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Melih BAŞARAN (Galatasaray Üniversitesi, Türkiye)
Elif ÇIRAKMAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Zeynep DİREK (Koç Üniversitesi, Türkiye)
Emrah GÜNOK (Bağımsız Araştırmacı, Fransa)
Cemal GÜZEL (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Ahmet İNAM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Nilgün TOKER KILINÇ (Bağımsız Araştırmacı, Türkiye)
Juan MENESES (North Carolina Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Barış PARKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Nicolae MORAR (Oregon Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Daniel W. SMITH (Purdue Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Ayhan SOL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Harun TEPE (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Halil Ş. TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)