Pierre Hadot’nun “Diyalog Etiği” Kavrayışı Bağlamında Platoncu Diyalog Kavramı: Bir Çözüm İhtimali


Özet Görüntüleme: 362 / PDF İndirme: 137

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8171448

Anahtar Kelimeler:

Bilgi, diyalog, diyalog etiği, Hadot, Platon

Özet

Platon’un diyaloglarında ele alınan problemlerin çoğu hâlâ güncelliğini korumakla birlikte, bunların söz konusu metinlerde ele alınış biçimi de en az tartışmaların kendisi kadar üstünde durulması gereken bir unsurdur. Zira bu felsefi soruşturmaların diyalog formunda olması hem Platon’un hem de Antik Yunan felsefesinin genel karakterine ilişkin önemli bir göstergedir.

Bu makalede Platon’un diyalog kavrayışının sadece felsefi bir tartışma için değil, insanlar arasında her türden rasyonel ilişkinin tesis edilmesi için gereken ahlâki bir zorunluluk olmasının yanı sıra, içinde bulunduğumuz dönemde hakikatin sarsıldığına ilişkin tartışmaları körükleyen temel unsurlardan birinin hakiki diyalogdan giderek uzaklaşılması olduğu öne sürülecektir. Bu sorunun çözümü Pierre Hadot’nun “diyalog etiği” kavramı ekseninde tartışılacaktır.

Referanslar

Aygün, Ömer. 2018. “Yaygın Platon Okumasının Bir Eleştirisi” Kaygı 31: 57-91. DOI:10.20981/kaygi.474283

Ayto, John. 2005. Word Origins the Hidden Histories of English Words from A to Z. London: A&C Black Publishers.

Benjamin, James. 1983. “Eristic, dialectic and rhetoric” Communication Quarterly, 31:1: 21-26. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01463378309369481

Floridi, Luciano. 2017. “Why Information Matters.” The New Atlantis, no. 51: 6–16. http://www.jstor.org/stable/44160348

Hadot, Pierre. 2017. İlkçağ Felsefesi Nedir? çeviren Muna Cedden. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Hoad, T.F. 1996. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: Oxford University Press.

Plato. 1967. Plato in Twelve Volumes, Vol. 3 translated by W.R.M. Lamb. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd.

Plato. 1969. Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6 translated by Paul Shorey. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd.

Plato. 1997. Complete Works. Translated by John M. Cooper and D. S Hutchinson. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Platon. 2006. Devlet. Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu – M. Ali Cimcoz, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Platon. 2014. Şölen. Çeviren Eyüp Çoraklı. İstanbul: Alfa Yayınları.

Platon. 2017. Sokrates’in Savunması. Çeviren Erman Gören. İstanbul: Alfa Yayınları.

Taylor, Alfred Edward. 2020. Platon, Bilgi, Ruh ve Devlet. Çeviren Cengiz İskender Özkan. Ankara: Fol Kitap.

Zuckert, Catherine. 2009. Plato’s Philosophers the Coherence of the Dialogues. Chicago: The University of Chicago Press.

Long, A. (2009). Plato's dialogues and a common rationale for dialogue form. In S. Goldhill (Ed.), The End of Dialogue in Antiquity (pp. 45-60). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511575464.004

İnternet Kaynakları

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg022.perseus-eng1:337a Erişim: 22.12.2022.

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg022.perseus-eng1:337b Erişim: 22.12.2022.

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg030.perseus-eng1:5.454a Erişim: 22.12.2022.

İndir

Yayın Tarihi

25-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

SAYIN, B. (2023). Pierre Hadot’nun “Diyalog Etiği” Kavrayışı Bağlamında Platoncu Diyalog Kavramı: Bir Çözüm İhtimali. POSSEIBLE, 12(1), 72–87. https://doi.org/10.5281/zenodo.8171448

Sayı

Bölüm

Makaleler