İntihal Politikası

Posseible'ye gönderilen yazılar akademik ahlak ve akademik alıntılama kurallarına uygun olmalıdır. Posseible intihal durumlarına karşı "sıfır tolerans" prensibini benimser. Dergiye gönderilen yazılarda intihal tespit edilmesi durumunda yazılar derhal dergi sayfalarından ve diğer veri tabanlarından kaldırılır, indeks kurumları durumdan haberdar edilir. Posseible gerekirse yazarın bağlı olduğu kurum veya kurumları da durumla ilgili bilgilendirebilir.

Dergiye gönderilen yazılar editör ve hakem değerlendirmelerinden geçip son hallerini aldıktan sonra yazardan yazısını Turnitin veya iThenticate yazılımlarında taratarak raporu dergimize iletmesi istenir. Bu raporda benzerlik oranı aşağıdaki oranları aşmamalıdır: 

  • Benzerlik oranı tam metin için %20'nin altında olmalıdır. 
  • Tek kaynak için benzerlik oranı %10'un altında olmalıdır.