Açık Erişim Politikası

Posseible, akademik çalışmaların kamuya ücretsiz olarak sunulmasının küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesiyle, içeriğine açık erişim sağlamaktadır. Derginin yayınları üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Başvuru ve kabul tarihleri ile yayın tarihleri her makalenin PDF formatında sunulmaktadır.

Yayınlanan makalelerin yazarları telif hakkı sahibi olarak kalırlar ve üçüncü şahıslara dergide yayımlanan makaleleri Creative Commons 4.0 lisans sözleşmesi uyarınca kullanma, çoğaltma ve paylaşma hakkını verirler.

Yazarların makalelerini diğer akademik veri tabanlarına da (academia, researchgate vb.) yükleyebilirler.