Lisans

Dergimizde yayımlanan makaleler, aksi belirtilmediği sürece, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanır. Dergiye yayımlanmak üzere metin yollayan tüm yazar ve çevirmenlerin, gönderdikleri metnin yegâne telif sahibi olmaları ya da gerekli izinleri almış olmaları beklenir. Dergiye metin yollayan yazar ve çevirmenler bu metinlerin CC BY 4.0 kapsamında lisanslanacağını, aksini sayı editörlerine en başında açıkça beyan etmedikleri müddetçe, peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Dergide yayımlanan bir yazının büyük bir bölümünün ya da bütünün yeniden yayımlanacağı durumlarda, yazarın ve dergi editörlerinin bu girişimden haberdar edilmesi, yazının yeni mecrasında yazı içinde bir dipnotla yazının ilk adresinin Posseible: Felsefe Dergisi olduğunun belirtilmesi ve ilgili sayıya akademik teamüllere uygun bir şekilde atıf yapılması beklenir.