Etik İlkeler

ETİK İLKELER

 Posseible tüm değerlendirme ve yayın süreçlerinde Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ile “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. COPE hakkında daha fazla bilgi için: https://publicationethics.org/

 

Editörlerin Sorumlulukları 

Editörler, Posseible’ye gönderilen makalelerin çift-kör hakemlik ilkesiyle değerlendirilmesini sağlamakla yükümlüdür ve bu amaçla, makalelerin değerlendirme süreci öncesinde, değerlendirme sırasında ve sonrasında yazarların ve hakemlerin birbirlerine karşı anonim kalması için gerekli önlemleri alırlar.

Editörler hakemlerin makalelerle ilgili herhangi bir çıkar çatışması içinde olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Editörler, makaleleri her türlü ırk, cinsiyet, cinsel, dini, etnik veya siyasi önyargıdan uzak bir şekilde sadece bilimsel içerikleri açısından değerlendirilmesini sağlarlar.

Editörler, makalelerin, yayınlanmadan önce intihal kontrolünden geçtiğini kontrol eder. Yayınlandıktan sonra makalede intihal olduğunun anlaşılması durumunda, yazar ve dizinler bilgilendirilir ve yazı online yayından kaldırılır. Böyle bir durumda Posseible yazarın bağlı olduğu kurum veya kurumları da bilgilendirebilir.

Derginin Editörler Kurulu, burada açıklanan etik ilkelere uyulduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

 

Hakemlerin Sorumlulukları

 Hakemler, makaleyi derginin amaç ve kapsamına uygunluğu ve hakem değerlendirme formundaki diğer başlıklar açısından değerlendirir. Değerlendirmeler nesnel bir şekilde yapılmalıdır. Yazara yönelik kişisel eleştiriler yapılmamalıdır. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla birlikte açıkça ifade etmelidir. Hakem raporundaki görüşler makalesini iyileştirmekte yazara yardımcı olacak nitelikte olmalıdır.

Hakemler, makalenin bilimsel değeri hakkında zamanında, yazılı ve tarafsız geri bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Değerlendirmenin verilen süre içinde bitirilemeyeceği durumlarda hakem editörü en kısa sürede haberdar etmelidir.

Hakemler, makale yazarının kimliğini bildikleri durumlarda editörü bilgilendirerek hakemlikten çekilmelidir. 

Hakemler, değerlendirdikleri makalede intihal ya da etik standartları ihlal eden başka koşullar olduğundan şüphelendiklerinde bunu editöre bildirirler. 

Hakemler, değerlendirdikleri makale ile ilgili bir çıkar çatışması olması durumunda bunu gecikmeden editöre bildirmelidir.

Hakemler, gönderilen makalelerde açıklanan yayınlanmamış materyalleri yazarların açık yazılı izni olmadan kullanmamalıdır. Gönderilen makalelerde sunulan bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel kazanç için kullanılmamalıdır.

 

Yazarların Sorumlulukları

 Posseible’ye gönderilen yazılar basılı ya da elektronik Türkçe ya da İngilizce başka bir mecrada daha önce yayınlanmamış ve eş zamanlı olarak bir başka dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Posseible’ye gönderdikleri yazıların etik standartlara uygunluğunu sağlamak yazarların sorumluluğudur. Yazarlar, makalenin asılsız veya hukuka aykırı ifadeler içermediğini ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini teyit eder. Yayıncı, herhangi bir tazminat talebi olması durumunda yasal olarak sorumlu tutulmayacaktır.

Telife bağlı görseller vs. için gerekli izinlerin alınması yazarın sorumluluğundadır. Bu durumlarda, editör bilgilendirilmelidir.

Yazarlar, yayın sürecinde belirtilen aşamada yazılarına ilişkin intihal raporunu sunmalıdırlar. (Turnitin veya iThenticate raporları. Yazarların bu veritabanlarına erişimleri yoksa editörler ile iletişime geçmelidirler). 

Yazarlar, derginin kör hakemlik politikasına uygun davranmakla yükümlüdürler.