Seyir Emeği ve İşsizlik


Özet Görüntüleme: 369 / PDF İndirme: 66

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10438827

Anahtar Kelimeler:

Değer, seyir emeği, işsizlik, medya, üretim araçları

Özet

Üretim araçlarının hızlı gelişimi neticesinde gelecekte iş imkânlarının azalacağı öngörülmektedir. İki temel senaryo öne çıkıyor: Yeni iş fırsatlarının yaratılması veya çalışmadan bağımsız bir gelir sisteminin kurulması. Ancak seyir edimlerinin bir ücretli emek kategorisi olarak kabul edilip edilemeyeceği konusu ise tartışmalıdır. İnsanların izledikleri, okudukları ya da göz ucu ile baktıkları ve çoğu reklam içeren içerikleri sırf deneyimledikleri için bir emek süreci içinde oldukları varsayımı olmaksızın değer varsayımları da boşa düşecektir. Dahası değer üretmesi tartışmalı seyir edimleri için yeni iş olanağı yaratma kapasitesi de sorgulanır olacaktır. Sorunsal üretim sürecinin değil, ancak bölüşüm sürecinin gündemi olabilir. 

Referanslar

Allmer, Thomas, Sebastian Sevignani, ve Jernej Amon Prodnik. «Mapping Approaches to User Participation and Digital Labour: A Critical Perspective.» Reconsiderıng Value And Labour In The Digital Age içinde, yazan Eran Fisher ve Christian Fuchs, 153-171. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015.

Benanav, A. «Automation and the Future of Work.» New Left Review 119 (2019): 5-38.

Bolin, Goran. «The Labour of Media Use.» Information, Communication & Society 15, no. 6 (Ağustos 2012): 796-814.

Bottomore, Tom. Siyaset Sosyolojisi. Çeviren Erol Mutlu. İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2017.

Cohen, S. N. «The Valorization of Surveillance: Towards a Political Economy of Facebook.» Democratic Communique 22, no. 1 (2021): 5-18.

Cohen, S. N. «Bir Mücadele Alanı Olarak Kültürel İş: Freelance Çalışanlar ve Sömürü.» Marx Geri Döndü Medya Meta ve Sermaye Birikimi içinde içinde, yazan C. Fuchs ve V. Mosco, 45-82. Ankara: Nota Bene, 2019.

Fisher, E. «Sosyal Paylaşım Sitelerinde İzleyici Emeği.» Marx Geri Döndü Medya Meta ve Sermaye Birikimi içinde, yazan C. Fuchs ve V. Mosco, 119-150. İstanbul: Notabene, 2019.

Fuchs, C. «Dallas Smythe Today - The Audience Commodity, the Digital Labour Debate, Marxist Political Economy and Critical Theory. Prolegomena to a Digital Labour Theory of Value.» Triple 10, no. 2 (2012): 692-740.

—. Digital Labour and Karl Marx. New York; London: Taylor & Francis, 2014.

Fuchs, C., ve V. Mosco. Marx and the Political Economy of the Media. Leiden: Brill, 2013.

Fuchs, C., ve V. Mosco. «Marx Geri Döndü: Günümüzde Eleştirel İletişim Çalışmalarında Marksist Kuram ve Araştırmanın Önemi.» Marx Gerdi Döndü Medya Meta ve Sermaye Birikimi içinde, yazan C. Fuchs ve V. Mosco, 21-44. İstanbul: Notabene, 2019.

Harvey, David. «"Yeni" Emperyalizm: Mülksüzleşme Yoluyla Birikim.» Praksis, 2012: 23-48.

Howard, Reed, ve Stewart Lansley. Universal Basic Income: An idea whose time has come? Compass, 2016.

Jhally, S., ve B. Livant. «Watching as Working: The Valorization of Audience Consciousness.» Journal of Communication, 1986: 124-143.

Kıyan, Z. «Eski(meyen) Bir Tartışma: İzleyici Metası.» Akdeniz İletişim Dergisi, 2015: 230-255.

Marx, Karl. Artı-Değer Teorileri Birinci Kitap. Ankara: Sol Yayınevi, 2013 [1862-63].

—. Grundrisse Birinci Kitap. Ankara: Sol Yayınevi, 2013 [1850-59].

—. Kapital Cilt 1. Ankara: Sol Yayınevi, [1859]2007.

Mckinsey. What is the future of work? Mckinsey, 2023.

Mosco, V. «Marx is Back, But Which One? On Knowledge Labour and Media Practice.» tripleC, 2012: 570-576.

—. The Political Economy of Communication. London: SAGE Publications, 2009.

Negri, Antonio, ve Micheal Hardt. Common Wealth. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

Nixon, Brice. «Toward a Political Economy of ‘Audience Labour’ in the Digital Era.» Triple C: Communication, Capitalism & Critique 12, no. 2 (2014): 713-734.

Ollman, B. Diyalektiğin Dansı Marx’ın Yönteminde Adımlar. İstanbul: Yordam Kitap, 2006.

Özgün, A. «Kılçıksız Emek, Yağsız Sermaye: Gayrı-maddi Emek Tartışması.» Birikim, 2007.

Rifkin, Jeremy. The End of Work. New York: Putnam Book, 1995.

Savran, S. Kod Adı Küreselleşme: 21. Yüzyılda Emperyalizm. İstanbul: Yordam Kitap, 2011.

Savul, G. «Gayri-Maddi Emeğin Üretkenleşmesi: “Talihsizliğin” Görünümleri.» Çalışma ve Toplum Dergisi, no. 1 (2015): 293-322.

—. Sınıfın Yeni Görünümleri ve Bilişim Sektörü – Maddi-Gayri-Maddi Emek. İstanbul: Notabene, 2018.

Scholz, T. Digital Labor the Internet as Playground and Factory. Newyork and London: Routledge, 2013.

STATISTICS, U.S. BUREAU OF LABOR. Occupational Outlook Handbook. 2022. https://www.bls.gov/ooh/most-new-jobs.htm.

Thereza, Balliester, ve Elsheikhi Adam. The Future of Work: A Literature Review. ILO, 2018.

Wallerstein, I. Tarihsel Kapitalizm. Çeviren N. Alpay. İstanbul: Metis yayıncılık, 2006.

İndir

Yayın Tarihi

25-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Karsavran, G., & Yorga, Özgün. (2023). Seyir Emeği ve İşsizlik. POSSEIBLE, 12(2), 127–143. https://doi.org/10.5281/zenodo.10438827

Sayı

Bölüm

Makaleler