Beauvoir, Varoluşçuluk ve Sonsuz


Özet Görüntüleme: 241 / PDF İndirme: 141

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8171421

Anahtar Kelimeler:

Beauvoir, Varoluşçuluk, hayatın anlamı, sonsuz, Hegel

Özet

Bu makalede Simone de Beauvoir’ın Pirus ve Sineas adlı eserinde savunduğu insan yaşamının anlamının sonsuzun herhangi bir biçiminde bulunamayacağı iddiası incelenmiştir. Beauvoir insanın sonsuzda anlam arama biçimlerini sorgular. Sonsuz; Tanrı, insanlık ve Hegel’in sunduğu Tin olmak üzere üç farklı biçimde karşımıza çıkabilir. Beauvoir bu alternatiflerin her birini inceleyerek onun kendi varoluşçuluğunun temel ilkeleriyle uyuşup uyuşmadığını denetler. Ona göre sonsuzun bu farklı biçimleri insanın temel varoluşsal özgürlüğüyle çelişmektedir ve bu nedenle de metafizik anlamda hayatın anlamı olarak belirlenmeye uygun değildir.

Referanslar

Bauer, Nancy. 2001. Simone de Beauvoir, Philosophy and Feminism, New York: Columbia University Press.

Beauvoir, Simone de. 2004. “Pyrrhus and Cineas.” (Margaret A. Simons, der.), Philosophical Writings içinde. Urbana & Chicago: University of Illinois Press.

Beauvoir, Simone de. 2022. Müphemlik Ahlakı Üzerine – Pirus ve Sineas, çev. Gülçin Kaya-Rocheman, İstanbul: Everest Yayınları.

Beiser, Frederick. 2019. Hegel, çev. Seçim Bayazit, İstanbul: Alfa Basım Yayım.

Ferry, Luc. 2008. Gençler için Batı Felsefesi, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Harari, Yuval Noah. 2019. Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens, çev. Ertuğrul Genç, İstanbul: Kolektif Kitap.

Hegel, George W. F. 1953. Reason in History: A General Introduction to the Philosophy of History, İng. çev. Robert S. Hartman, New York: The Liberal Arts Press.

https://fablesofaesop.com/the-belly-and-the-members.html, Ekim 2022’de giriş yapılmıştır.

Mussett, Shannon M. 2006. “Ageing and Existentialism: Simone de Beauvoir and the Limits of Freedom,” Death and Anti-Death, Volume 4: Twenty Years After De Beauvoir, Thirty Years After Heidegger, der. Charles Tandy. Palo Alto: Ria University Press.

Solomon, Robert C. 2020. Akılcılıktan Varoluşçuluğa: Varoluşçular ve 19. Yüzyıldaki Kökleri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Webber, Jonathan. 2018. “Beauvoir and the meaning of life,” The Meaning of Life and the Great Philosophers, der. Stephen Leach ve James Tartaglia, New York: Routledge.

İndir

Yayın Tarihi

25-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

SOYSAL, D. (2023). Beauvoir, Varoluşçuluk ve Sonsuz. POSSEIBLE, 12(1), 20–32. https://doi.org/10.5281/zenodo.8171421

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri