“Duyulurun Kartografyasını Değiştirmek”

Neoliberal Dünyada Mimarlık Duyuluru Nasıl Paylaştırır?


Özet Görüntüleme: 162 / PDF İndirme: 97

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8171401

Anahtar Kelimeler:

Rancière, Mimarlık, Duyulurun Paylaşımı, Eşitlik

Özet

Bu yazının amacı yirmi birinci yüzyılda mimarlığın duyulurun paylaşımındaki olası rolünü tartışmaktır. Bu amaçla BMW şirketinin Almanya’nın Leipzig kentinde bulunan merkez binasının mekânsal tasarımını ele alacak olan bu yazının iddiası şudur: Mimarlık her zaman politiktir ve sadece güce itaat eden, tek çıktısı salt estetik biçim olan pasif bir aygıt değildir. Aksine, estetiğin politika ile ne derece ilgili olduğunun, duyulur düzeyinde bir örneğidir. Bu iddiayı temellendirmek ve tasarımın siyasi boyutunu tartışmak üzere çalışmalarında siyasi deneyimin estetik boyutuna işaret eden Jacques Rancière’in konu hakkındaki düşüncelerine başvurulacaktır. Bahsi geçen mimari strüktürde paylaşılan ortak mekânı yeniden şekillendiren mimarlığın mekânın eşit kullanımı hakkındaki tutumu, Rancière’in duyulurun paylaşımı fikrine dayanarak değerlendirilecek ve mimari bir strüktürün olası estetik ve politik etkileri tartışılacaktır.

Referanslar

Boano, Camillo, ve Emily Kelling. 2013. “Toward an Architecture of Dissensus: Participatory Urbanism in South-East Asia.” Footprint 7 (2): 41–62.

Dudovskiy, John. 2016. “BMW Leadership and BMW Organizational Structure”, Business Research Methodology, 23 Nisan 2016. https://research-methodology.net/bmw-leadership-and-bmw-organizational-structure/

Gage, Mark Foster. 2016. “’The Aesthetic Today’ Jacques Rancière in Conversation with Mark Foster Gage.” Youtube. 18 Kasım 2016. https://www.youtube.com/watch?v=w4RP87XN-dI

Hadid, Zaha ve Todd Ganon. 2006. Zaha Hadid: BMW Central Building, Leipzig, Germany, der. Todd Ganon. New York: Princeton Architectural Press.

Köklüçınar, Metin. 2013. “BMW’den ‘Sessiz’ Devrim.” Sözcü. 16 Aralık 2013. https://www.sozcu.com.tr/otomotiv/bmwden-sessiz-devrim.html

Lohtaja, Aleksi. 2021. “Designing Dissensual Common Sense: Critical Art, Architecture, and Design in Jacques Rancière’s Political Thought.” Design and Culture 13(3):305–324.

Pembecioğlu, Yalçın. 2013. “BMW Leipzig Fabrikası ve i3 Üretimi.” Bigumigu. 12 Aralık 2013. https://bigumigu.com/haber/bmw-leipzig-fabrikasi-ve-i3-uretimi/

Rancière, Jacques. 2003. “Politics and Aesthetics An Interview.” Angelaki: The Journal of Theorethical Humanities 8 (2): 191–211.

———. 2005. Uyuşmazlık. Çev. Hakkı Hünler. İzmir: Ara-lık Yayınları.

———. 2004. The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. Çev. Gabriel Rockhill. London: Continuum.

———. 2007a. Siyasalın Kıyısında. Çev. Aziz Ufuk Kılıç. İstanbul: Metis Yayınları.

———. 2007b. “Siyaset Üzerine On Tez”, İçinde Siyasalın Kıyısında. Çev. Aziz Ufuk Kılıç. İstanbul: Metis Yayınları.

———. 2008. Görüntülerin Yazgısı. Çev. Aziz Ufuk. Kılıç. İstanbul: Versus Kitap.

———. 2011. “Thinking of Dissensus: Aesthetics and Politics”. Reading Rancière, der. Paul Bowman ve Richard Stamp, 1-17. London ve New York: Continuum.

———. 2016. “Politics Equals Aesthetics: A Conversation between Jacques Rancière and Mark Foster Gage.” Aesthetics Equals Politics: New Discourses across Art, Architecture, and Philosophy, der. Mark Foster Gage, 9–25. Cambridge, MA: MIT Press.

Reichel, Ina. 2005. “BMW’s Leipzig Workers Are Flexible, Paid Less.” Automotive News Europe, 19 Eylül 2005. https://europe.autonews.com/article/20050919/ANE/509190807/bmw-s-leipzig-workers-are-flexible-paid-less

Schumacher, Patrick. 2012. “On Parametricism: Georgina Day Interviews” https://www.patrikschumacher.com/Texts/On%20Parametricism_.html

Schumacher, Patrick. 2012a. The Autopoiesis of Architecture: A New Framework for Architecture, Volume II. New York: John Wiley & Sons.

Spencer, Douglas. 2018. Neoliberalizmin Mimarlığı: Çağdaş Mimarlığın Denetim ve İtaat Aracına Dönüşmesi. Çev. Akın Terzi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tanke, J. Joseph. 2011. Jacques Rancière: An Introduction. New York: Continuum.

Tassinari, Virginia & Staszowski, Eduardo. 2020. Designing in Dark Times: An Arendtian Lexicon. London: Bloomsbury.

Vujović, Aleksandra. 2021. “The Bauhaus Viewed from the Perspective.” AM Journal 24: 135-147.

Zaha-hadid.com. n.d. BMW Central Building. https://www.zaha-hadid.com/architecture/bmw-central-building/ erişim tarihi: 16.10.2022

İndir

Yayın Tarihi

25-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

AYAS ÖNOL, T. (2023). “Duyulurun Kartografyasını Değiştirmek”: Neoliberal Dünyada Mimarlık Duyuluru Nasıl Paylaştırır?. POSSEIBLE, 12(1), 1–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.8171401

Sayı

Bölüm

Makaleler