Descartes’ın ve Leibniz’in Rasyonalist Felsefesinde Dil Sorunu


Özet Görüntüleme: 231 / PDF İndirme: 157

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8171462

Anahtar Kelimeler:

Rasyonalizm, Dil felsefesi, Leibniz, Descartes, Evrensel dil.

Özet

Bilgi problemi üzerinde odaklanan Yeniçağ filozofları, aynı zamanda bilginin ifadesi ve iletilmesinde aracılık eden dili araştırmaya yönelir. Bu çalışma Rene Descartes ve Gottfried Wilhelm Leibniz başta olmak üzere rasyonalist düşünürlerin dile dair görüşlerini incelemeyi ve söz konusu görüşlerin ileriki dil araştırmalarına katkılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmamız, erken rasyonalistlerin dil görüşlerinde üç temel temanın belirlenebileceğini ortaya koymuştur. Bunlar arasında, mevcut kullanımdaki dillerin işlevleri ve problemli yönleri hakkındaki görüşleri (1); bilgiyi mükemmel bir şekilde ifade edebilen ideal bir dil tasarımları (2) ile dilin insan aklını ve ruhunu temsil eden özel bir yeti olduğuna dair görüşleri (3) sıralamak mümkündür. Araştırmamız, adı geçen filozofların görüşlerinin modern ve çağdaş dil felsefesinin, dil biliminin ve enformasyon kuramının gelişimini etkilediğini göstermiştir.

Referanslar

Altınörs, Atakan. 2016. İdealar ve Dil Bağlamında Locke ile Leibniz. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

Bacon, Francis. 1882. “On the Dignity and Advancement of Learning”. In The Works of Francis Bacon, collected and edited by J.Spedding, R.L.Ellis and D.D.Heath, volume IX, 13-377. Cambridge: The Riverside Press.

Bacon, Francis. 2019. Novum Organum. Çeviren Talip Kabadayı. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Cassirer, Ernst. 2015. “Kantian elements in Wilhelm von Humboldt’s philosophy of language”. Les Études Philosophiques, 113/ 2, 259 -282.

Chomsky, Noam. 2009. Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Cordemoy, Géraud. 2017. “A discourse on speech.” In Sourcebook in the History of Philosophy of Language Primary source texts from the Pre-Socratics to Mill, edited by Margaret Cameron, B. Hill & R.J. Stainton, 561-580. Switzerland: Springer.

Descartes, René. 1991. “Correspondence.” Vol. III of Philosophical Writings. Translated by J.Cottingham, R. Stoothof, D.Murdook & A.Kenny. Cambridge: Cambridge University Press.

Descartes, René. 2007. Felsefenin İlkeleri. Çeviren Mesut Akın. İstanbul: Say Yayınları.

Descartes, René. 2020. Yöntem Üzerine Konuşma. Çeviren Atakan Altınörs. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

Descartes, René. 2021.Yöntem Üzerine Konuşma. Çeviren İbrahim Utku Bayrak. İstanbul: Karpa Yayıncılık.

Eco, Umberto. 1997. The Search for the Perfect Language. Wiley: Blackwell.

Formigari, Lia. 1988. Language and Experience in 17th-Century British Philosophy. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

Hobbes, Thomas. Leviathan. Oxford: Clarendon Press, 1965.

Humboldt, Wilhelm von.1988. On Language: The Diversity of Human Language-Structure and its Influence on the Mental Development of Mankind, Cambridge: Cambridge University Press.

Hume, David. 2022. İnsan Zihni Üzerine bir Araştırma. Çeviren Cevahir Ceylan. Ankara: Dorlion Yayınları

Leibnitz, Gottfried Wilhelm. 1916. New Essays Concerning Human Understanding. Translated by Alfred Gideon Langley. Chicago-London: The Open Court Publishing Company.

Leibnitz, Gottfried Wilhelm. 1984a. “Characteristica Univversalis Fikrinin Tarihi”. Latinceden Rusçaya çeviren G. Mayorova, 412-418, Toplu Eserler, 3.Cilt, Moskova: Mısl. (Лейбниц, Готфрид Вильгельм. Сочинения в Четырех Томах, Том 3, Москва: Мысль, 412-418.)

Leibniz, Gottfried Wilhelm. 2010. Metafizik Üzerine Konuşma. Çeviren A.Timuçin. İstanbul: Bulut Yayınları.

Locke, John. 1992. İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme. Çeviren Vehbi Hacıkadiroğlu. İstanbul: Ara Yayıncılık.

Ott, Walter R. Locke’s Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Paleo, Bruno Woltzenlogel. 2016. “Leibniz’s Characteristica Universalis and Calculus Ratiocinator Today”, Death and Anty-Death, vol.14, 313-332. Ann Arbor Michigan: Ria Ucniversity Press.

Spranger, Eduard. 1908. “Wilhelm von Humboldt und Kant”, Kant-Studien, 13, 57-129.

İndir

Yayın Tarihi

25-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

NESTEROVA COŞKUN, S. (2023). Descartes’ın ve Leibniz’in Rasyonalist Felsefesinde Dil Sorunu. POSSEIBLE, 12(1), 55–71. https://doi.org/10.5281/zenodo.8171462

Sayı

Bölüm

Makaleler