Pandemi, Yapısöküm ve Şans

Dünyanın Kırılganlığı Üzerine Düşünceler


Özet Görüntüleme: 159 / PDF İndirme: 128

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8171450

Anahtar Kelimeler:

Pandemi, Yapısöküm, Şans, Dünya, Antroposen, Tele-teknolojiler

Özet

Yeni koronavirüsün (SARS-CoV-2) ortaya çıkışına ve yol açtığı sarsıntılara ilişkin yaygın bir fikir şöyle dile getirilebilir: Bir virüs geldi ve dünyaya büyük bir kargaşa getirdi. Ancak biliyoruz ki aslında virüs uygarlığımızın büyük saflığının ya da masumiyetinin başına gelmedi. Aksine o uygarlığın içinde vuku buldu ve uygarlığın mevcut koşulları altında bir pandemiye dönüştü. Üstelik bedenler de ancak bir yaralanabilirlik imkanından itibaren sarsıntıya uğradı. Pandemi kırılganlığımızı bize bir kez daha gösterdi; bununla birlikte pandemi yalnızca yıkım getirmedi. Birlikte oluşumuza ve dünyada oluşumuza ilişkin çok sayıda soruyu da kendisiyle birlikte getirdi. Şayet dünyaya yönelik sınırsız bir şiddetin varlığı da bu sorular arasında ise, şansımız da dünyayla kurduğumuz mevcut ilişkinin ötesine geçme gayretimizle ilişkili olacaktır. Bu makalede farklı uğraklardan geçerek pandemi üzerine felsefi bir soruşturma gerçekleştirmeyi deniyoruz. Bu çalışmada yapısökümün hem pandemiyi hem de dünyayla başka bir ilişkinin olanaklarını düşünmek için fırsatlar sunduğunu kayda geçiyoruz. Bu çalışma yıkım ve soru olarak pandeminin bir bağlamın içinde vuku bulduğuna dikkat çekmeyi denerken bir yandan pandemi deneyiminin tele-teknolojik ağlarla eş-belirlendiğini hatırlatmakta, diğer yandan ise geleceğe ilişkin bir şansı Antroposen kavramının da işaret ettiği bir şiddetin ötesini düşünmekle ilişkilendirmektedir. Şansımız dünyada varolma modalitelerimizi yeniden düşünmekten geçmektedir.

Referanslar

Clark, Timothy. 2015. Ecocriticism on the Edge. The Anthropocene as a threshold concept. London; New York: Bloomsbury Academic.

Derrida, Jacques. 1967. De la grammatologie. Paris: Éditions de Minuit.

Derrida, Jacques. 1989. “‘Il faut bien manger' ou le calcul du sujet”, entretien avec Jean-Luc Nancy. Cahiers confrontation, no 20 (hiver): 91-114.

Derrida, Jacques. 1993a. Spectres de Marx, L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internationale. Paris: Éditions Galilée.

Derrida, Jacques. 1993b. La Voix et le phénomène, Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl. Paris: Quadrige/PUF.

Derrida, Jacques; Stiegler, Bernard. 1996. Echographies de la télévision: entretiens filmés. Paris: Éditions Galilée.

Derrida, Jacques. 1997. De l’hospitalité. Paris: Calmann-Lévy.

Derrida, Jacques. 1999. “Hostipitalité”. Pera Peras Poros, Atelier interdisciplinaire avec et autour de Jacques Derrida ile Birlikte Disiplinlerarası Çalışma. Yayına Hazırlayanlar: Ferda Keskin, Önay Sözer. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Derrida, Jacques. 1999. “Konuksev(-er-/-mez-)lik (Hostipitalité)”. Pera Peras Poros, Atelier interdisciplinaire avec et autour de Jacques Derrida ile Birlikte Disiplinlerarası Çalışma. Yayına Hazırlayanlar: Ferda Keskin, Önay Sözer. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Derrida, Jacques. 2006. L’Animal que donc je suis. Édition établie par M.-L. Mallet. Paris: Éditions Galilée.

Derrida, Jacques. 2010. Sèminaire La bête et le souverain Volume II. Édition établie par M. Lisse, M.-L. Mallet et G. Michaud. Paris: Éditions Galilée.

Derrida, Jacques. 2011. Politique et amitié, Entretiens avec Michael Sprinker sur Marx et Althusser. Paris: Éditions Galilée.

Derrida, Jacques. 2013. Penser à ne pas voir, Écrits sur les arts du visible 1979-2004. Paris: Éditions de la différence.

Ertuğrul, Tacettin. 2020. Jacques Derrida et le problème de la technique. Paris: L’Harmattan.

Kirby Dick, Amy Ziering (Directors). Derrida (2002). https://www.youtube.com/watch?v=dFdpyLLuexg.

Nancy, Jean-Luc. 2020. La peau fragile du monde. Paris: Éditions Galilée.

Nancy, Jean-Luc. 2020a. Un trop humain virus. Paris: Bayard.

Nancy, Jean-Luc. 2021. Aşırı İnsanı Bir Virüs. Çev. Ömer Kemal Buhari. İstanbul: İnsan Yayınları.

Nancy, Jean-Luc. 2020b. "La pandémie reproduit les écarts et les clivages sociaux". Propos recueillis par Nicolas Dutent. Magazine Marianne, 28/03/2020b. https://www.marianne.net/culture/jean-luc-nancy-la-pandemie-reproduit-les-ecarts-et-les-clivages-sociaux.

Pratesi, Isabella; Galaverni, Marco; Antonelli, Marco. 2020. Ecosystem Destruction and The Rise of Pandemics. Translated by Giorgio Bagordo. WWF Italia Onlus.

Stiegler, Bernard. 2021. Qu’appelle-t-on panser? 1. L’immense régression. Paris: Éditions les liens qui libèrent.

Vitale, Francesco. 2018. Biodeconstruction, Jacques Derrida and the Life Sciences. Translated by Mauro Senatore. Albany: State University of New York Press.

WHO, Listings of WHO’s response to COVID-19. https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline

İndir

Yayın Tarihi

25-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

ERTUĞRUL, T. (2023). Pandemi, Yapısöküm ve Şans: Dünyanın Kırılganlığı Üzerine Düşünceler. POSSEIBLE, 12(1), 33–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.8171450

Sayı

Bölüm

Makaleler