“Bi Şey Yapmalı!”

Kesişimsel Bir Çevre Adaletine Doğru


Özet Görüntüleme: 356 / PDF İndirme: 255

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7493726

Anahtar Kelimeler:

Kesişimsellik, çevresel adalet, iklim krizi, tahakküm

Özet

Antroposentrik çağın ortaya çıkardığı çevre ve iklim değişikliği ile ilgili sorunların önemli bir alanını işgal eden çevresel adalet konusunu bir dünya problemi ve felsefi bir tartışma alanı olarak görmeyi öneren bu çalışmada çevresel adalet sorunun tanımı, gelişimi ve kapsamından hareketle çok boyutlu bir sorun olduğu ileri sürülmüştür. Toplumsal alandaki mevcut adaletsizliklere çok önemli ve hayati bir sorun olarak eklenen çevresel adalet konusunun anlaşılması ve buna yönelik çözüm yolları geliştirilmesinde kesişimsellik kuramının yaklaşım biçimi ve kavram setlerinden yararlanılabileceği önerilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Crenshaw, Collins ve Yuval-Davis gibi kesişimsellik kuramı düşünürlerinin yaklaşım biçimleri incelenmiştir. Çevresel adalet sorunlarının özellikle en kırılgan ve korunmasız kişi ve grupları etkilediği varsayımından hareket eden bu tartışma ile çevresel adalet konusu bağlamında görünür olan tahakküm ilişkilerinin açığa çıkarılması ve bunlarla mücadele edilmesi için eleştirel feminist kuramın çağdaş politik felsefeye önemli bir katkısı olan kesişimsellik yaklaşımının önemli bir alan sunduğu öne sürülmüştür.

Referanslar

Adams, Carol J., ve Lori Gruen, ed. 2021. Ecofeminism, Second Edition: Feminist Intersections with Other Animals and the Earth. Second edition. New York: Bloomsbury Academic. http://whel-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/ 44WHELF_ NLW/44WHELF-_NLW_-serv-ices_page?u.ignore_date_coverage=true&rft. mms_id=993406669202419.

Agyeman, Julian, ve Tom Evans. 2003. “Toward Just Sustainability in Urban Communities: Building Equity Rights with Sustainable Solutions”. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 590 (1): 35-53. https://doi.org/10.1177/000271-6203256565.

Allan, Richard P, Ed Hawkins, Nicolas Bellouin, ve Bill Collins. 2021. “IPCC, 2021: summary for Policymakers”.

Allport, Gordon W. 1954. The nature of prejudice. The nature of prejudice. Oxford, UK: Addison-Wesley.

Amorim-Maia, Ana T., Isabelle Anguelovski, Eric Chu, ve James Connolly. 2022. “Intersectional Climate Justice: A Conceptual Pathway for Bridging Adaptation Planning, Transformative Action, and Social Equity”. Urban Climate 41 (Ocak): 101053. https://d-oi.org/10.1016/j.uclim.2021.101053.

Anderson, Elizabeth. 2005. “Animal Rights and the Values of Nonhuman Life”. İçinde Animal Rights: Current Debates and New Directions, editör Cass R. Sunstein ve Martha C. Nussbaum, 0. Oxford University Press. https://doi.org/ 10.1093/acprof:oso/9780195-305104.003.0014.

Barry, Brian. 2005. Why social justice matters. Polity.

Brodie, Mollyann, Erin Weltzien, Drew Altman, Robert J. Blendon, ve John M. Benson. 2006. “Experiences of Hurricane Katrina Evacuees in Houston Shelters: Implications for Future Planning”. American Journal of Public Health 96 (8): 1402-8. https://doi.org/10.2105/A-JPH.2005.084475.

Brunkard, Joan, Gonza Namulanda, ve Raoult Ratard. 2008. “Hurricane Katrina Deaths, Louisiana, 2005”. Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2 (4): 215-23. https://doi.org/10.1097/DMP.0b013e31818aaf55.

Bullard, Robert D. 1993. “Introduction”. İçinde Confronting environmental racism: Voices from the grassroots, 15-39. Boston, Massachusetts: South End Press.

Calasanti, Toni, ve Sadie Giles. 2018. “The Challenge of Intersectionality”. Generations 41 (4): 69-74.

Calasanti, Toni, ve Neal King. 2015. “Intersectionality and Age”. Içinde Routledge Handbook of Cultural Gerontology, 215-22. Routledge. https://doi.org/ 10.4324/9780203097090-34.

Collins, Patricia Hill. 1991. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. London: Routledge.

Crenshaw, Kimberle. 1989. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”. içinde, 1989:139-67. http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/ vol1989/iss1/8

———. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color”. Stanford Law Review 43 (6): 1241-99. https://doi.org/10.2307/12290-39.

Çeli̇k, Ezgi Ece. 2022. “Doğa-Kültür Sürekliliği ve Ekolojik İnsan Bilimleri”. ViraVerita E-Dergi, sy 15 (Mayıs): 9-26. https://doi.org/10.47124/viraverita.1089385.

Davis, Kathy. 2008. “Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful”. Feminist Theory 9 (1): 67-85. https://doi.org/10.1177/1464700108086364.

De Paula Vieira, Andreia, ve Raymond Anthony. 2021. “Reimagining Human Responsibility Towards Animals for Disaster Management in the Anthropocene”. Içinde Animals in Our Midst: The Challenges of Co-Existing with Animals in the Anthropocene, editör Bernice Bovenkerk ve Jozef Keulartz, 223-54. The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10-.1007/978-3-030-63523-7_13.

Delgado, Andrea, Jorge Madrid, Adrianna Quintero, Valerie Jaffee, ve Elsa Ramirez. 2011. “US Latinos and Air Pollution”. Natural Resources Defense Council. https://www.nrdc.or-g/sites/default/files/LatinoAirReport.pdf.

Djoudi, Houria, Bruno Locatelli, Chloe Vaast, Kiran Asher, Maria Brockhaus, ve Bimbika Basnett Sijapati. 2016. “Beyond Dichotomies: Gender and Intersecting Inequalities in Climate Change Studies”. Ambio 45 (3): 248-62. https://doi.org/10.1007/s13280-016-0825-2.

Dobson, Andrew. 1998. Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice. Oxford: Oxford University Press. http://site.ebrary.com/id/10283515.

———. 2007. Green Political Thought. 4th ed. London: Routledge. http://site.ebrary.com/id/-10167821.

Donaldson, Sue, ve Will Kymlicka. 2011. Zoopolis: A political theory of animal rights. Oxford University Press.

Elder, Keith, Sudha Xirasagar, Nancy Miller, Shelly Ann Bowen, Saundra Glover, ve Crystal Piper. 2007. “African Americans’ Decisions Not to Evacuate New Orleans Before Hurricane Katrina: A Qualitative Study”. American Journal of Public Health 97 (Supplement_1): S124-29. https://doi.org/10.2105/AJPH.2006.100867.

Esgün, Toros Güneş. 2022. “Tinin Felaketleri: Hegel ve Antroposen/Kapitalosen Tartışmaları”. ViraVerita E-Journal: Interdisciplinary Encounters, sy 15: 27-56.

Evans, Elizabeth. 2022. “Political Intersectionality and Disability Activism: Approaching and Understanding Difference and Unity”. The Sociological Review 70 (5): 986-1004. https://doi.org/10.1177/00380261221111231.

Garner, Robert W. 2013. A Theory of Justice for Animals: Animal Rights in a Nonideal World. New York: Oxford University Press.

Greta Thunberg tells world leaders. 2019. “Greta Thunberg tells world leaders ‘you are failing us’, as nations announce fresh climate action | United Nations For Youth”. 24 Eylül 2019. https://www.un.org/development/desa/youth/news/2019 /09/greta-thunberg/.

Harding, Sandra G. 1991. Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women’s Lives. Science Question in Feminism. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1422906.

Harvey, Fiona. 2019. “UN Climate Talks Failing to Address Urgency of Crisis, Says Top Scientist”. The Guardian, 08 Aralık 2019, blm. Environment. https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/08/un-climate-talks-are-failing-to-see-urgency-of-crisis-says-scientist.

Hermanson, Leon, Doug Smith, Melissa Seabrook, Roberto Bilbao, Francisco Doblas-Reyes, Etienne Tourigny, Vladimir Lapin, Viatcheslav V Kharin, William J Merryfield, ve Reinel Sospedra-Alfonso. 2022. “WMO global annual to decadal climate update: a prediction for 2021–25”. Bulletin of the American Meteorological Society 103 (4): E1117-29.

Hernández-Saca, David I., Laurie Gutmann Kahn, ve Mercedes A. Cannon. 2018. “Intersectionality Dis/Ability Research: How Dis/Ability Research in Education Engages Intersectionality to Uncover the Multidimensional Construction of Dis/Abled Experiences”. Review of Research in Education 42 (1): 286-311. https://doi.org/10.3102/0091732X18762439.

Jafry, Tahseen, Michael Mikulewicz, ve Karin Helwig. 2018. “Introduction: Justice in the era of climate change”. İçinde Routledge Handbook of Climate Justice, 1-10. Routledge.

Jonas, Hans. 1985. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago: University of Chicago Press.

Kaijser, Anna, ve Annica Kronsell. 2014. “Climate change through the lens of intersectionality”. Environmental Politics 23 (3): 417-33. https://doi.org/10.1080/09644016.2013.835203.

Kiral Ucar, Gözde, ve Markus M. Müller. 2020. “Çevresel adalet”. İçinde Çevre psikolojisi: İnsan-doğa etkileşimi ve çevre davranışı, 237-67. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kiral Ucar, Gözde, Monika Bai̇er, Markus M. Müller, ve Elisabeth Kals. 2021. “Ecological Belief in a Just World: A Cross-Validation Study in a Turkish Sample”. Psikoloji Çalışmaları 41 (1): 143-66. https://doi.org/10.26650/SP2020-0036.

Kymlicka, Will, ve Sue Donaldson. 2016. “Locating animals in political philosophy”. Philosophy Compass 11 (11): 692-701.

Logan, John R. 2006. “The impact of Katrina: Race and class in storm-damaged neighborhoods”.

Lowe, Sarah R., Jean E. Rhodes, ve Arielle A. J. Scoglio. 2012. “Changes in Marital and Partner Relationships in the Aftermath of Hurricane Katrina: An Analysis With Low-Income Women”. Psychology of Women Quarterly 36 (3): 286-300. https://doi.org/10.1177/0361684311434307.

Malin, Stephanie A., ve Stacia S. Ryder. 2018. “Developing deeply intersectional environmental justice scholarship”. Environmental Sociology 4 (1): 1-7. https://doi.org/10.1080/2325-1042.2018.1446711.

Nash, Jennifer C. 2011. “‘Home Truths’ on Intersectionality”. Yale Journal of Law & Feminism 23 (2): 5.

Newton, David E. 2009. Environmental Justice: A Reference Handbook. 2nd ed. Contemporary World Issues. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. http://ebooks.abc-clio.com/?isbn=97-81598842241.

Nussbaum, Martha C. 2007. Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Tanner Lectures on Human Values. Cambridge, Mass.: Belknap. http://www.h-net.org/review/hrev-a0f6c4-aa.

Owusu, Mensah, Melissa Nursey-Bray, ve Diane Rudd. 2019. “Gendered perception and vulnerability to climate change in urban slum communities in Accra, Ghana”. Regional Environmental Change 19 (1): 13-25.

Pettigrew, Thomas F. 1998. “Intergroup contact theory”. Annual Review of Psychology 49: 65-85. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.49.1.65.

Pörtner, Hans-O, Debra C Roberts, Helen Adams, Carolina Adler, Paulina Aldunce, Elham Ali, Rawshan Ara Begum, Richard Betts, Rachel Bezner Kerr, ve Robbert Biesbroek. 2022. “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”.

Ramirez-Andreotta, Mónica. 2019. “Chapter 31- Environmental Justice”. Içinde Environmental and Pollution Science (Third Edition), editör Mark L. Brusseau, Ian L. Pepper, ve Charles P. Gerba, 573-83. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814719-1.00031-8.

Rawls, John. 2009. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3300425.

Rhodes, Jean, Christian Chan, Christina Paxson, Cecilia Elena Rouse, Mary Waters, ve Elizabeth Fussell. 2010. “The Impact of Hurricane Katrina on the Mental and Physical Health of Low-Income Parents in New Orleans”. The American Journal of Orthopsychiatry 80 (2): 237-47. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01027.x.

Robinson, Brett H. 2009. “E-Waste: An Assessment of Global Production and Environmental Impacts”. Science of The Total Environment 408 (2): 183-91. https://doi.org/10.1016/j-.scitotenv.2009.09.044.

Schlosberg, David. 2004. Environmental Justice and the New Pluralism the Challenge of Difference for Environmentalism. Oxford Scholarship Online. Oxford: Oxford Univ. Press. http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/content/politicalscience/ 019925641-1/toc.html.

Schlosberg, David, ve Lisette B. Collins. 2014. “From Environmental to Climate Justice: Climate Change and the Discourse of Environmental Justice”. WIREs Climate Change 5 (3): 359-74. https://doi.org/10.1002/wcc.275.

Seager, Joni. 2006. “Noticing gender (or not) in disasters”. Geoforum 37 (1): 2-3.

Sharkey, Patrick. 2007. “Survival and Death in New Orleans: An Empirical Look at the Human Impact of Katrina”. Journal of Black Studies 37 (4): 482-501. https://doi.org/10.1177/0021934706296188.

Shaw, Linda R., Fong Chan, ve Brian T. McMahon. 2012. “Intersectionality and Disability Harassment: The Interactive Effects of Disability, Race, Age, and Gender”. Rehabilitation Counseling Bulletin 55 (2): 82-91. https://doi.org/ 10.1177/0034355211431167.

Singer, Peter. 1974. “All animals are equal”. Philosophic Exchange 5 (1): 103-16.

———. 2009. Animal Liberation: The Definitive Classic of the Animal Movement. First Harper Perennial edition. Updated edition. New York, NY: Ecco, An Imprint of HarperCollinsPublishers.

Taylor, Paul W. 2011. Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics (25th Anniversary Edition). Princeton: Princeton University Press. https://public.ebookcentral. proquest.co-m/choice/publicfullrecord.aspx?p=675890.

Temper, Leah, Daniela del Bene, ve Joan Martinez-Alier. 2015. “Mapping the Frontiers and Front Lines of Global Environmental Justice: The EJAtlas”. Journal of Political Ecology 22 (1): 255-78. https://doi.org/10.2458/v22i1.21108.

Thornton, William E, ve Lydia Voigt. 2007. “Disaster rape: Vulnerability of women to sexual assaults during Hurricane Katrina”. Journal of Public Management and Social Policy 13 (2): 23-49.

Turan, Ethemcan. 2014. “İklim Savaşları ve Jeopolitik Kanaat Teknisyenleri”. Birikim. 15 Ekim 2014. https://birikimdergisi.com/guncel/559/iklim-savaslari-ve-jeopolitik-kanaat-teknisyenleri.

———. 2021. “Kentsel iklim adaletini birlikte düşünmek: Korkudan ötesi.” Şehir ve Toplum, 2021.

Uçar, Özgür. 2022. “Living together with our different belongings : philosophical roots, essentialist obstacles and intersectional alternatives”. PhD Thesis, Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg. http://dx.doi.org/10.25673/89920.

Widmer, Rolf, Heidi Oswald-Krapf, Deepali Sinha-Khetriwal, Max Schnellmann, ve Heinz Böni. 2005. “Global Perspectives on E-Waste”. Environmental Impact Assessment Review, Environmental and Social Impacts of Electronic Waste Recycling, 25 (5): 436-58. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.04.001.

Williams, Erica, ve Olga Sorokina. 2006. The Women of New Orleans and the Gulf Coast: Multiple Disadvantages and Key Assets for Recovery: Part II. Gender, Race, and Class in the Labor Market. Institute for Women’s Policy Research (IWPR).

Yuval-Davis, Nira. 1997. Gender & Nation. London: SAGE Publications.

———. 1999. “What Is ’Transversal Politics?” Soundings -London- Lawrence And Wishart-, sy 12: 88-93.

———. 2006. “Belonging and the politics of belonging”. Patterns of prejudice 40 (3): 197-214.

———. 2007. “Intersectionality, Citizenship and Contemporary Politics of Belonging”. Critical Review of International Social and Political Philosophy 10 (4): 561-74.

———. 2011a. “Power, intersectionality and the politics of belonging”. Denmark: FREIA (Feminist Research Center in Aalborg), Aalborg University.

———. 2011b. The Politics of Belonging: Intersectional Contestations. London: SAGE Publications.

———. 2013. “A situated intersectional everyday approach to the study of bordering”. Euborder-scapes Working Paper 2.

———. 2017. “Recognition, Intersectionality and Transversal Politics”. Içinde , 157. Boston: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004355804_010.

Zoraster, Richard M. 2010. “Vulnerable Populations: Hurricane Katrina as a Case Study”. Prehospital and Disaster Medicine 25 (1): 74-78. https://doi.org/ 10.1017/S1049023X-00007718.

İndir

Yayın Tarihi

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

UÇAR, Özgür. (2022). “Bi Şey Yapmalı!”: Kesişimsel Bir Çevre Adaletine Doğru. POSSEIBLE, 11(2), 210–236. https://doi.org/10.5281/zenodo.7493726