Gianluigi Segalerba ile Antik Yunan Metafiziği Üzerine Söyleşi


Özet Görüntüleme: 180 / PDF İndirme: 215

Yazarlar

Yayın Tarihi

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

ÜNLÜ, H. (2022). Gianluigi Segalerba ile Antik Yunan Metafiziği Üzerine Söyleşi. POSSEIBLE, 11(2), 174–185. Erişim adresi: https://www.posseible.org/index.php/pub/article/view/131

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri